ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.1 - Икономика и мениджмънт

Корица и начални страници

1. Институционална среда, дерегулация и естественото равнище на транзакционни разходи
       Александър Косулиев
2. Методични аспекти при изследване на обслужването на клиенти
       Антон Недялков
3. Преобразуването като стратегия за развитие в условията на криза
       Асен Конарев, Снежинка Константинова
4. Ротарианското движение като отражение на развитието на малкия и средния бизнес в град Русе
       Владимир Витков, Свилен Кунев
5. Социально-гуманитарная сущность кадров как экономической категории
       Владимир Новиков
6. Изследване на обхвата и възможностите за приложение на ERP-системите в бизнеса
       Гергана Игнатовска, Александър Петков
7. Инновационные технологии образовательного трансфера для Российской агросферы
       Евгений Можаев
8. Тенденции и перспективи за развитие на българо-румънските икономически отношения
       Емилиян Енев
9. 10 години катедра “Индустриален мениджмънт”. 10 години за утвърждаване на специалност “Индустриален мениджмънт” в Русенски университет
       Иван Митев, Николай Колев
10. Относно обучението по специалност “Индустриален мениджмънт”
       Иван Митев, Румяна Митева
11. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликводация
       Йорданка Велчева и Иванка Димитрова
12. Определяне на икономическия ефект от напояване в земеделски стопанства, организирани в сдружения за напояване на територията на област Добрич
       Красимира Загорова
13. Механизм взаимо связи региональных инновационно-образовательных комплексов и экономического роста региона (Самарская область)
       Лидия Ивановна Ерохина, Ольга Михайловна Горелик, Ирина Анатольевна Калашникова
14. Възможности за диференциране на земеделските продукти
       Любомир Любенов
15. Измерения на световната икономическа криза и нейните рефлексии върху управленското мислене
       Мария Андреева
16. Неравенство на половете при обучението и реализацията на жените с инженерни специалности
       Миглена Пенчева, Даниела Йорданова
17. Идентифициране на проблеми и формулиране на проект за организация на земеделски стопани за съвместно използване на техниката
       Николай Найденов, Зорница Богданова
18. Характеристика на пазара на образователни услуги у нас
       Светлозар Вацов
19. Стопански изгоди при аутсорсинг в областта на машиностроителното производство в рамките на ЕС
       Чавдар Тихолов, Иван Митев
20. What means in fact the cash accounting?
       Cristina Baban
21. The Growth Machine Concept in A Rural Area (The Case of Dve Mogili Municipality, Bulgaria)
       Daniel Pavlov, Laszlo J. Kulcsar
22. Global Financial Crisis and Challenges for Georgia
       Giorgi Katsitadze

Последни страници


Copyright © 2008-2021