ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Балканска конференция
по Ерготерапия
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Програма на конференцията

24.10.2019 г.
след 14:00 ч., зала 1.311. – Регистрация

25.10.2019 г.
08:30 – 11:00 ч., зала 1.321. – Регистрация
11:00 – 13:30 ч., Пленарна сесия - Зала „Вернер фон Сименс“ 2Г.204
11:00 – 13:30 ч., Пленарна сесия - Зала 2г.204 (СИМЕНС)
14:00 – 16:00 ч., Съпътстващо научно събитие: Кръгла маса „Проблеми и съвременни тенденции в развитието на секторните политики на сигурността“- Зала Аула 2.101
14:00 – 17:30 ч., Заседания по секции
19:30 ч., “Канев Център” – Бал на учените

26.10.2019 г.
09:00 ч., Заседания по секции
Опция: Екскурзия за чуждестранните гости на конференцията

Програми от предходни години:


Copyright © 2008-2019