ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
NODDEA'2017
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

Програма на конференцията

26.10.2017 г.
след 14:00 ч., зала 1.311. – Регистрация
17:00 – 19:00 ч., Паралелни научни събития: Кръгла маса "Ключови национални възможности в системата за висше образование по отношение на седемте области на HEInnovative"

27.10.2017 г.
08:30 - 9:00 ч., зала 1.311. – Регистрация
09:00 – 11:00 ч., Паралелни научни събития: Международен математически уъркшоп "NODDEA'2017", посветен на 65-годишнината на проф. Степан Терзиян
11:00 - 13:30 ч., Канев Център – Пленарна сесия
14:00 - 17:30 ч. – Заседания по секции
19:30 ч. – Комплекс „Рига“ – Бал на учените

28.10.2017 г.
09:00 ч. – Заседания по секции
Опция: Екскурзия за чуждестранните гости на конференцията


Програми от предходни години:


Copyright © 2008-2017