ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Балканска конференция
по Ерготерапия
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Програма на конференцията

25.10.2018 г.
14:00 - 17:00 ч., зала 1.322. – Регистрация

26.10.2018 г.
09:30 – 12:00 ч., зала 1.322. – Регистрация
09:00 – 11:00 ч., Кръгла маса на тема: „Комуникологията на академичните медии“ - КАМ’18, Заседателна зала Ректорат
11:00 – 13:30 ч., Пленарна сесия - Зала 2г.204 (СИМЕНС)
14:00 – 17:30 ч., Заседания по секции
19:30 ч., “Канев Център” – Бал на учените

27.10.2018 г.
09:00 ч., Заседания по секции
Опция: Екскурзия до Букурещ

Изтеглете програмата в pdf формат.


Програми от предходни години:


Copyright © 2008-2019