ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
КАМ'2018
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Програма на конференцията

25.10.2018 г.
след 14:00 ч., зала 1.311. – Регистрация

26.10.2018 г.
08:30 - 09:00, зала 1.311. – Регистрация
09:00 – 11:00 ч., Кръгла маса на тема: „Комуникологията на академичните медии“ - КАМ’18, Заседателна зала Ректорат
11:00 – 13:30 ч., Пленарна сесия - Зала 2.101
14:00 – 17:30 ч., Заседания по секции
19:30 ч., “Канев Център” – Бал на учените

27.10.2018 г.
09:00 ч., Заседания по секции
Опция: Екскурзия за чуждестранните гости на конференцията

Изтеглете програмата и биографиите на пленарните докладчици в pdf формат.


Програми от предходни години:


Copyright © 2008-2018