ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Балканска конференция
по Ерготерапия
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕРГОТЕРАПИЯ

На 31 май и 1 юни 2019 г. Русенският университет ще бъде домакин на Втората международна конференция по Ерготерапия „От корена до плодовете в Балканските страни“, организирана съвместно с Университета „Василе Александри“ в Бакъу, Румъния, Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ) и Асоциацията на професионалистите по ерготерапия в Румъния (APTOR) под патронажа на Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of Occupational Therapists, WFOT). В рамките на конференцията ще се проведе Кръгла маса на тема „Визия за Ерготерапията в България“ за изясняване на същността на Ерготерапията като университетска специалност и здравна професия, на която са поканени представители на държавни институции, висши училища и неправителствени организации. Вижте поканата.

Програма на конференцията.

Моля, използвайте следните Abstract Sample и Workshop Sample.

Copyright © 2008-2019