ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
КАМ'2018
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

СРОКОВЕ

  • до 30.08.2018 г. – изпращане на резюме и доклад по е-поща на лицето за контакти;
  • до 30.09.2018 г. – изпращане на решението на Организационния комитет в резултат на рецензирането;
  • до 15.10.2018 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада за изнасяне в секцията;
  • до 30.09.2018 г. – резервиране в хотел - тел.: 082/822 042 или в общежитие - тел.: 082/845 938;
  • до 30.11.2018 г. – изпращане на финална версия на докладите от авторите за публикуване на съответния носител;
  • до 31.12.2018 г. – публикуване на сборник “Best Paper” (хартиено копие и он-лайн);
  • до 31.01.2019 г. – публикуване на сборниците от сериите в том 57 на Научни трудове на Русенски университет на сайта на конференцията;
  • до 28.02.2019 г. – публикуване на поканени доклади в препоръчаните специализирани списания на МНК'18, съобразно изискванията на тяхната издателска политика.
Copyright © 2008-2018