ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

ГОСТ ЛЕКТОРИ

Пленарна сесия 2016
Гост лектори: Акад. Стефан Воденичаров, Проф. Петер Шулте (Германия), Проф. Аслидин Низамов (Узбекистан)
Видео архив:
Лекция на Акад. Стефан Воденичаров, чл.-кор., DSc. на тема „Новите предизвикателства пред нас“.

Гост лектори от: 2015 г.

Copyright © 2008-2017