РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

ГОСТ ЛЕКТОРИ за 2021г.

AКАД. ПРОФ. ДТН ХРИСТО БЕЛОЕВ, DHC mult.

РЕКТОР НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Лекция на тема:ВИЗИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
Резюме
Видео

Акад. проф. дтн Христо Белоев е роден през 1958 г. Той е водещ български учен в област технически науки, с висок принос в изследването, разработката и внедряването на съвременна земеделска техника и нови противоерозийни, енергоспестяващи и екологично чисти технологии за равнинни и наклонени терени. Ректор е на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и председател на Академичния съвет.
  • Председател на Съюза на учените – клон Русе (от април 2012 г. до момента);
  • Председател на КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ДУНАВ за 2011 г. и вицепрезидент за 2010 и 2012 г.;
  • И.Д. Председател на Съвета на ректорите в България (от октомври 2021)
  • Заместник-председател на Съвета на ректорите в България (от март 2012 г. до септември 2021);
  • Член на Управителния съвет на Сдружението на Вишеградските университети и съосновател на Сдружението (от ноември 2011 г. и до момента).

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Лекция на тема:ИЗВОДИ, НАЛОЖЕНИ ОТ ПАНДЕМИЯТА, В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Резюме
Видео

Доц. д-р Ангел Кунчев е главен държавен здравен инспектор на Р България.

Роден е на 19 октомври 1959 г. Завършил е Медицинския институт в Пловдив през 1985 г.

Последователно работи в отдел „Противоепи-демиологичен контрол“ на ХЕИ - Хасково и на Министерството на здравеопазването, а от 2008 г. е директор на отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопаз-ването.

Доц. д-р Ангел Кунчев е обявен за „Лекар на годината 2021“ от Българския лекарски съюз. Главният държавен здравен инспектор е получил престижното отличие за активната си позиция и работа при решаване на проблеми в здравната система, а от началото на епидемията от Covid19 показва последователна работа, смело отстоявайки мнението си.

Фото: btvnovinite.bg


ASSOC. PROF. MATTEO ROSSI

UNIVERSITY OF SANNIO, BENEVENTO, ITALY

Lecture on:ESG AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF GREEN INNOVATION. EVIDENCE FROM EUROPEAN FIRMS.
View the Abstract
Видео

Matteo Rossi is currently an Associate Professor of Corporate Finance at the University of Sannio, Benevento, Italy, and also an Adjunct Professor of Advanced Corporate Finance at LUISS, Rome. Moreover, he is a Research Assistant Professor of Wyzsza Szkoła Bankowa w Poznaniu – WSB University, Poznan, Poland.

Rossi is the Editor in Chief of the International Journal of Managerial and Financial Accounting (IJMFA) and of the International Journal of Behavior Accounting and Finance (IJBAF), both published by Inderscience.

He is also Section Editor for Finance and Financial Markets of Global Business and Economics Review (GBER), an Associate Editor of the International Journal of Globalisation and Small Business (IJGSB) and an Associate Editor of the International Journal of Management and Enterprise Development (IJMED).

His research interests are on Venture Capital and Corporate Venture Capital, Financing innovation, ESG and Sustainability, Relations between Corporate Governance and Financial Performances, Wine Business.

He published more than 90 publications in dozens of refereed journals and books, and he edited books and presented papers to Italian and international conferences. He is the Director of International relations of the EuroMed Research Business Institute.

In 2014, he won the Highly Commended Paper Award of the International Journal of Organizational Analysis (Emerald) for the paper “Mergers and Acquisitions in the High tech Industry: A Literature Review”, and in 2012, he won the Outstanding Paper Award of the International Journal of Organizational Analysis (Emerald) for the paper “Italian Wine Firms: Strategic Branding and Wine Performance”.ВИЗИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
ХРИСТО БЕЛОЕВ

Резюме: Централна тема в доклада е модернизацията на висшето образование у нас. Акцент в представянето на визията на Русенския университет е регионалната и макрорегионална значимост на висшето училище като фактор на позитивна промяна и социалноикономически напредък. Това е постижимо чрез устойчива и целена- сочена политика на разумно инвестиране, сътрудничество и коопериране на научни инфраструктури. Споделянето на ресурси и изграждането на мрежи между партниращи си публични, частни и неправителствени организации, води до развитие и повишаване на интелигентната специализация  на Дунавския регион.


ИЗВОДИ, НАЛОЖЕНИ ОТ ПАНДЕМИЯТА, В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
АНГЕЛ КУНЧЕВ

Резюме: Темата на доклада е свързана с натрупаните изводи от пандемията. Covid19 е много интересно явление, което води до концентрация на някои неща, до изкристализиране на определени истини, положителни и отрицателни, както за цялата здравна система, така и за нацията, като такова.

„Налагат се нелицеприятни заключения - оказва се, че ние като народ в тежък момент не успяваме да се организираме и да действаме решително, единодушно, както правят други нации и вече вървят към решаване на проблема с пандемията. Очевидно това при нас ще стане по по-бавния, по-мъчителния и скъп начин."

В доклада са обосновани две алтернативни предложения за противоепидемични мерки:

Първо, достъпът до редица дейности и обекти с обществено предназначение да се осъществява чрез представяне на сертификат за ваксиниране, за преболедуване, или за изследване с бърз антигенен тест или с PCR. Такава е практиката в редица държави на ЕС. Предлага се това изискване да се отнася до допускането в образователни, обучителни, обществени, социални, културни, развлекателни, спортни обекти и дейности.

Второ алтернативно, да се определят допълнителни ограничения в капацитета и да се прекратят определени дейности: преустановяване провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, присъствените форми в лекционен курс, както и непрактическите упражнения на студентите във висшите учебни заведения.

Предлагат се конкретни мерки в сферата на образованието.


ESG AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF GREEN INNOVATION. EVIDENCE FROM EUROPEAN FIRMS.
MATTEO ROSSI

Abstract: In the last few decades, Environmental, Social and Governance (ESG) performance has emerged as an important aspect for developing sustainable strategies that affect overall firm performance. Many firms, especially large multinational ones, have intensified their efforts to report on ESG matters in order to legitimate their behavior and improve their reputation.

Based on these statement I'm conducting (with several colleagues) a serial of studies to investigate the impact of each singular E-S-G dimensions on financial performance. In particular, in this research (Chouaibi, Chouaibi, Rossi, 2021) we focus the attention to the EU context (we study a sample of UK and Germany firms), and we investigate the direct and indirect links between ESG practices and financial performance using the mediate role of green innovation.

In other words, we investigate how the degree of green innovation intensity affects the relationship between ESG practices and financial performance by exploring the effect of the ESG practices on financial performance in two different legal systems (common law versus civil law).

The results show that the strengths ESG increase the firm value and the weaknesses decrease it. More specifically, we found that ESG firms that exhibit a high level of green innovation intensity are able to enhance their corporate financial performance.

This finding may be because, through green innovation, these firms are able to improve their financial performance through both cost leadership and product differentiation. The results also provide insights to regulators and the board of directors on future growth opportunities for the company and the country.Гост лектори от: 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г.