ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади
ГОСТ ЛЕКТОРИ

Доц. ДИЛЯН ФЕРДИНАНДОВ, MD, MPH, PhD, FEBNS, Neurosurgeon

Катедра по неврохирургия, Медицински университет – София, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ "Св. Иван Рилски", София, България

E-mail: ferdinandov@gmail.com

Лекция на тема:TЕХНИЧЕСКИ НАПРЕДЪК И ТЕНДЕНЦИИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Резюме

Доц. д-р Дилян Фердинандов е неврохирург към Университетска болница Св. Иван Рилски, София, и доцент към Катедрата по неврохирургия на Медицински университет – София с повече от 15 години лекарски и преподавателски опит. Има над 50 научни труда, над 200 участия в научни конференции, повече от 10 научни проекта. С магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт и докторска степен в областта на гръбначната хирургия както и Европейска диплома по неврохирургия. В периода 2003-2012 последователно специализира невроонкология, съдова, функ-ционална и неврохирургия в университетските клиники на Цюрих (Швейцария), Мюнстер (Германия), Университетска болница Джонс Хопкинс в Балтимор (САЩ), Лайден и Хага (Холандия). Носител е на множество престижни отличия, сред които „Златен Хипократ“ и Почетния знак на президента на РБългария за постижения като млад учен в областта на медицината. През 2019 г. създава медицинснки център Вертебра, стремящ се да поддържа високи стандарти в лечението на заболявания на гръбнака и опорно-двига-телния апарат чрез прилагане на нови технологии. Стреми се да внедрява иновативни концепции в медицината, в частност, подходи за съхранение на подвижността на гръбнака, контрол на болката, интраоперативно образно водене, както и минимално инвазивни хирургични техники. Бъдещите му академични проекти са свързани с интегрирането на ежедневната клинична работа с широк спектър на 3D-технологиите – сканиране, виртуална и добавена реалност, адитивно производство и принтиране.

D-r rer. nat. ДИРК ВАГЕНЕР

Ръководител на иновативната програма ZELLKRAFT в Център за превенция и здравен мениджмънт Rotherbaum – Хамбург, Германия

E-mail: wagener@zell-kraft.de

Лекция на тема:ИНОВАТИВНАТА ПРОГРАМА ZELLKRAFT НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ROTHERBAUM - ЗАБЕЛЕЖИМО ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ВЪВ ВСЯКА КЛЕТКА НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
Резюме

D-r rer. nat. Дирк Вагенер e микро- и клетъчен биолог, който отговаря за маркетинга на иновативни високотехнологични продукти (медицински технологии, биотехнологии) като част от дългогодишния си профе-сионален и управленски опит като мениджър. Надграждайки това, той консултира компании в областта на стратегическия маркетинг и организационното развитие с фокус върху управлението на корпо-ративното здраве.
От 2008 г. той разработва превантивни медицински методи и приложения, например за митохондриална регенерация, с известни експерти и предлага разработките си на специализирани групи лекари и терапевти.
Под марката ZELLKRAFT от 2013 г. насам D-r rer. nat. Dirk Wagener създава иновативната и най-вече много ефективна „pit stop концепция“ за повече физическа и психическа кондиция на заинтересовани за здравето си мениджъри и служители в бизнес компаниите на Хамбург.
д-р Дирк Вагенер: „Убеден съм, че устойчиво и успешно преминаване към здравословен начин на живот може да бъде постигнато само ако личната здравна програма вземе предвид два аспекта: 100% (офис) пригодност за ежедневна работа и удоволствие от труда, което не трябва да бъде пренебрегвано. Моето призвание е да оптимизирам здравето, фитнеса и естественото излъчване на хората. Правя това с моята научна основа и много страст.“ Ентусиазираният гмуркач и баща на семейство, той сега живее близо до Хамбург.

Академик ЧАВДАР РУМЕНИН – Институт по роботика, БАН

Директор на Националния център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” – КВАЗАР

E-mail: roumenin@bas.bg

Лекция на тема:ИНОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ – ОТ НЕВИДИМОТО И НЕВЪЗМОЖНОТО ДО БЪДЕЩЕТО ДНЕС
Резюме

Чавдар Руменин е роден през 1949 г. в София. През 1975 г. се дипломира във Физическия факултет на Московския държавен университет. Професор по сензори и системи за управление в Института по управление и системни изследвания (ИУСИ) при БАН и в Техническия университет - София.
През 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2012 г. за академик в областта на инженерните науки. Бил е научен секретар на Института по системно инженерство, а от 1999 г. до 2018 г. е директор на Института по роботика. С активното му съдействие структурата се превръща в съвременна и високотехнологична организация, чиято мисия и приоритети са хипертехнологиите на 21 век, а именно роботиката и изкуственият интелект. Академикът е организирал и изградил с помощта на проекти 4 модерни лаборатории за целите на сензориката, роботиката и магнитните измервания. Именно в тази сфера развива основната си дейност Центърът за компетентност КВАЗАР, чийто ръководител е той.
Академик Руменин е автор на три монографични труда и има над 390 публикации в престижни списания и издания, включително в списание „Science“. Той е един от най-цитираните български учени, бил е ръководител и консултант на повече от 20 докторанти и има над 160 изобретения, значителна част от които са трансферирани като технологии в националната индустрия с огромно икономическо въздействие.
Руменин участва в международния екип от изследователи и инженери в ЦЕРН и е разработил апаратурата, доказваща съществуването на Х-бозона. Името му е вписано в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“, носител е на званията „Изобретател на годината“ и „Почетен изобретател на България“. Носител е на наградата „Питагор“ за утвърден учен през 2012 г., на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен през 2019 г. и много други чуждестранни и национални отличия. Има активно участие в дейността на Центъра за обучение на БАН с лекции по иновационни технологии за подготовката на докторанти и постдокторанти. Национален координатор е за България на Европейската мрежа по мултифункционални микросистеми Nexus.
Член е на надзорния съвет на Европейската асоциация по сензори и микросистеми Eurosensors и национален координатор на Европейския приоритетен център NEXUSPAN за България. Зам. председател е на Съюза на изобретателите в България и експерт на Национал¬ното патентно ведомство. Експерт на Европейската комисия в областта на сензорите и микросистемите. Член е на редакционната колегия на най-престижното международно списание в областта на сензорите и микросистемите "Sensors and Actuators".

Акад. Чавдар Руменин е дългогодишен член на Висшата атестационна комисия, на Комисията за сътрудничество с ЦЕРН и на Съвета на Фондация „Еврика“.


TЕХНИЧЕСКИ НАПРЕДЪК И ТЕНДЕНЦИИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
ДИЛЯН ФЕРДИНАНДОВ

Резюме: Най-новите технологии в областта на неврохирургията увеличават безопасността на пациентите и подобряват резултатите от лечението. Тези постижения са интегрирани във всички аспекти на клиничните грижи - от диагностика през хирургия, следоперативни грижи и рехабилитация. Настоящият доклад ще очертае последните неврохирургични постижения в лечението на мозъчни тумори, двигателни разстройства, гръбначни дегенеративни заболявания, неврологични увреждания в разширяващата се област на интерфейса “мозък-машина“. Това е комплексно и мултидисциплинарно знание, свързано с нервната система с припокриващи се аспекти, които са тясно свързани с елементарни професионални предмети като наука, технологии, инженерство и математика. Например, минимално инвазивните хирургични техники са част от ежедневната практика на много гръбначни хирурзи. Те целят по-малко увреждане на тъканите, предвидими клинични резултати, по-кратък болничен престой и по-бърза следоперативна рехабилитация, клинична ефикасност и разумна цена. Въз основа на фактите, че нашата специалност разчита на прецизни двигателни умения за внимателно манипулиране на уязвима структура, работа през тесни зони и продължителни процедури с умора на хирурга, той е добър кандидат за роботизирана хирургия. Поддържането на цялото адитивно производство по отношение на 3D прототипирането, свързаното 3D сканиране и работа в среда на добавена реалност се описва като характеристика на четвъртата индустриална революция. Ние все по-широко ще използваме анатомични хаптични модели за предоперативно планиране, хирургически ръководства за оперативната процедура и специфични за пациента индивидуални импланти за тъканна реконструкция.


ИНОВАТИВНАТА ПРОГРАМА ZELLKRAFT НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ROTHERBAUM - ЗАБЕЛЕЖИМО ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ВЪВ ВСЯКА КЛЕТКА НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
ДИРК ВАГЕНЕР

Резюме: ZELLKRAFT е научно валидирана здравна тренировка за целенасочено подобряване на клетъчния метаболизъм. Тя функционира точно там, където се създава енергията на човека: в електроцентралите на клетката, така наречените митохондрии.
ТОВА ОЗНАЧАВА: Подобрена производителност, намалено време за възстановяване, по-добра памет, по-добър сън, по-добър външен вид чрез по-стегната кожа и редуциране на излишното телесно тегло. Дължи се на свобождаването на различни "хормони на доброто настроение" в мозъка (невротрансмитери), които поддържат психическия баланс.
МЕТОДЪТ: Целевата регенерация е в основата на метода ZELLKRAFT. Производството на енергия в клетките се засилва чрез използване на планински въздух с висока чистота. Това забележимо укрепва и ревитализира цялото тяло с всичките му органи и телесни функции. Чрез целенасочени допълнителни мерки в областта на фитнеса, храненето и релаксацията, метаболизмът и клетъчното енергийно ниво се активизират и възстановяват в дългосрочен план.


ИНОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ – ОТ НЕВИДИМОТО И НЕВЪЗМОЖНОТО ДО БЪДЕЩЕТО ДНЕС
ЧАВДАР РУМЕНИН

Резюме: Съдбата не винаги е милостива към търсещите. Тайните на познанието никога не са били скрити някъде. Но имаме ли очи да ги видим, сърце да ги почувстваме и ум да ги разберем, когато ни обземе потребността от отклонение встрани от утъпкания и удобен път. Няма истини от последна инстанция, няма докрай описано страдание или щастие, никога надеждата и разочарованието няма да спрат да ни съпътстват. Онова тайнство да съзерцаваш звездното небе и да намираш в безкрайността конкретни земни истини и технически решения си е Божий дар. Всички знаем за големите открития, за преломните моменти в развитието на цивилизацията, науката и технологиите. Аристотел, Св. Св. Кирил и Методий, Галилей, Нютон и Уат, Фуко и Лавоазие, Лобачевски и Менделеев, Поанкаре, Гаус и Планк, Маркони и Тесла, Айнщайн и Фройд, Ницше и Шопенхауер, акад. Пенчо Славейков и Теодор Траянов, Иван Милев и Владимир Димитров – Майстора, Есенин и акад. Сахаров, акад. Богдан Филов, Джон Атанасов, акад. Балевски и акад. Сендов, и т.н., изброяването на имената на тези будители на духа и познанието може да бъде продължавано до безкрай. За всеки един от тях знаем как е достигнал и превърнал невидимото във видимо, невъзможното във възможно и ни е подарил частици от бъдещето. И сигурно е прав Леонардо да Винчи, че в науката мнението на един е много по-ценно от убежденията на хиляди. Почти всичко в инженерното творчество е заимствано от природата. Обаче, има едно нещо, което е наистина венец на човешкото въображение и творчески гений. Това е цифровата информация – само с нули и единици управляваме всичко, наистина, абсолютно всичко! А без това „човешко” откритие никога няма да създадем своя най-добър помощник - изкуствения интелект. Има и още едно чудо, но то си е българско. Това е първото и ненадминато наше изобретение - българицата, нашето А а, Б б, В в ..... Свещените символи на светите братя Кирил и Методий са осмисляли мощта и културата на нашата велика империя в миналото, а сега и прогреса, който предстои.
Не е пресилено ако се каже, че това, което прави живота ни по-удобен и смислен е обект на изобретения. Технологичните решения управляват индустрия, финанси, медицина, и всичко онова, което наричаме просперитет на отделните страни. По-често срещаната за целта дума е иновация или креативност, сиреч съзидателност. Най-простичкото, но може би и най-точното определение за иновация е превръщането на интелектуалните продукти, съдържащи се в изобретенията в пари, стока и индустриално развитие. Този път е трънлив за нас. Не че банкерите другаде дават пари с лекота за трансфера на патентовани технологии, но вероятно там повече умеят да рискуват.
Срещата ми с вас е вид равносметка - да представя пред интелектуалния елит на Русе научно-приложните резултати, които сме успели да имаме днес като частици или по-точно като прашинки от бъдещето. Отговорността е огромна, и пред Вас, и пред Данъкоплатеца. Практически всичко, за което ще ви разкажа е изобретение. То първоначално е било идея, после тя е теоретично изследвана и експериментирана, за да стане накрая патент. Ще стане реч за нашите хрумки в сензориката, роботиката и метрологията, контрола на въздушното пространство, превръщането на енергията на морските вълни в електричество, прогнозирането на земетресенията, интелигентното земеделие и растениевъдството, киберфизичните системи за националната сигурност, подводните устройства за развлекателния туризъм и т.нГост лектори от: 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г.

Copyright © 2008-2024