ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
НК по Политическа Икономия
Гост лектори
Организатори
Организационен
комитет
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Публикуване на докладите
Такса за право на участие
Срокове
График на
провеждане
Адрес за кореспонденция
Сборници с доклади
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с докладиНАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ
Интелигентната специализация –
иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация

28 - 29.10.2016 г.
Copyright © 2008-2016