ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
NODDEA'2017
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ

   • за български участници - 80 лв.;
   • за чуждестранни участници - 60 EUR.
Таксата е за един доклад. Срещу нея се получава „Сборник – Програма и резюмета на 56-та годишна НК на научни трудове на Русенския университет‘17“, куверт за бала на учените, кафе пауза и Сборник „Best Paper‘17“ (номинираните след приключване на конференцията).

Таксата за участие в лв. може да бъде платена:
   • предварително - по банков път (80 лв.):
     РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
     ТБ ОББ АД Русе, клон „Възраждане”
     ул. „Плиска” 19
     IBAN: BG59UBBS80023106029309
     BIC: UBBS BGSF
     Основание за плащане: Такса правоучастие в МНК РУ&СУ'17 Секция: .... Трите имена: ....
   • при регистрацията - в брой (90 лв. / 80 EUR).

Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода на таксата, заедно с всички необходими за издаването на фактурата данни - организация, адрес, булстат, регистрационен номер по ДДС, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат по факс на номер: 082 - 845 708 или на адрес Vania@uni-ruse.bg (най-късно 2 работни дни след датата на превода).ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 02.10.2017 г. Срещу такса от 150 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламна страница в сборника с програма и резюмета на конференцията, вкл. он-лайн.

Copyright © 2008-2018