ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ

   • за български участници - 60 лв.;
   • за чуждестранни участници - 60 EUR.
Таксата е за един доклад. Срещу нея се получава програма и свитък с анотации на докладите, куверт за бала на учените и сборник с доклади след приключване на конференцията.

Таксата за участие в лв. може да бъде платена:
   • предварително - по банков път (60 лв.):
     ТБ ОББ АД Русе, клон „Възраждане”
     ул. „Плиска” 19
     IBAN: BG59UBBS80023106029309
     BIC: UBBS BGSF
     Основание за плащане: Такса правоучастие в МНК РУ&СУ'16 Секция: .... Трите имена: ………
   • при регистрацията - в брой (80 лв. / 80 EUR).

Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода на таксата, заедно с всички необходими за издаването на фактурата данни - организация, адрес, булстат, регистрационен номер по ДДС, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат по факс на номер: 082 - 845 708 или на адрес Vania@uni-ruse.bg (най-късно 2 работни дни след датата на превода).ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Фирми и организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 02.10.2016 г. Срещу такса от 150 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламни материали в програмата и сборника с докладите на конференцията.

Copyright © 2008-2017