ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
КАМ'2018
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички резюмета с ключови думи и библиографии на английски език на докладите, допуснати до представяне в заседанията на секциите и отговарящи на изискванията за оформление, ще бъдат включени в „Сборник – Програма и резюмета на 57-та годишна МНК на Русенския университет‘18“. След тяхното изнасяне и номиниране от Програмния комитет до два доклада на английски език от съответната секция ще бъдат публикувани в Сборник „Best Paper‘18“, издаван на книжен носител и он-лайн в сайта на конференцията. Доклади със значими приноси, след двойно анонимно рецензиране, ще бъдат поканени за отпечатване в следните списания, съобразно изискванията на тяхната издателска политика:

 • Transport problems (Scopus)
 • Proceedings of ComSysTech’19 (Scopus)
 • Serbian Journal of Management (Scopus)
 • Proceedings of the Union of Scientists - Ruse
 • Journal of Entrepreneurship & Innovation (paper/on-line)
 • Agricultural, Forest and Trans¬port Machinery&Technologie
 • Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies - JALIS
 • Pedagogical Innovations
 • Всички останали изнесени доклади, преминали двойното международно анонимно рецензиране ще бъдат публикувани в съответните серии от Научни трудове на Русенски университет, том 57, 2018 он-лайн на сайта на конференцията.

  Copyright © 2008-2019