ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
NODDEA'2017
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички резюмета с ключови думи и библиографии на английски език на докладите, допуснати до представяне в заседанията на секциите и отговарящи на изискванията за оформление, ще бъдат включени в „Сборник – Програма и резюмета на 56-та годишна МНК на Русенския университет'17“. След тяхното изнасяне и номиниране от Програмния комитет до два доклада на английски език от съответната секция ще бъдат публикувани в Сборник „Best Paper'17“, който се издава на книжен носител и онлайн в сайта на конференцията. Доклади със значими приноси, след двойно анонимно рецензиране, ще бъдат поканени за отпечатване в списание „Известия на Съюза на учените – Русе“ и тематичните списания: „Journal of Entrepreneurship & Innovation“, ISSN 1314-0175 (online), ISSN 1314-0167 (print); „Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies“, ISSN 2367-5888; „Педагогически новости (Pedagogical Innovations)“, ISSN 1314-7714 и “Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies” (JALIS), които се разпространяват в много библиотеки у нас и чужбина. Всички останали изнесени доклади, преминали двойното международно анонимно рецензиране ще бъдат публикувани в съответните серии от Научни трудове на Русенски университет, том 56, 2017 онлайн на сайта на конференцията.

Copyright © 2008-2018