ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
NODDEA'2017
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

СРОКОВЕ

  • до 30.08.2017 г. – изпращане на резюме и доклад по е-пощата на лицето за контакти
  • до 30.09.2017 г. – изпращане на решението на Организационния комитет в резултат на рецензирането
  • до 15.10.2017 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада за изнасяне в секцията
  • до 30.09.2017 г. – резервиране в хотел - тел.: 082/822 042 или в общежитие - тел.: 082/845 938
  • до 30.11.2017 г. – изпращане на финална версия на докладите от авторите за публикуване на съответния носител
  • до 31.12.2017 г. – публикуване на сборник “Best Paper”(хартиено копие и он-лайн)
  • до 31.01.2018 г. – публикуване на сборниците от сериите в том 56 на МНК'17 на сайта на конференцията
  • До 28.02.2018 г. – публикуване на поканени доклади в специализираните списания, асоциирани към МНК'17.

Copyright © 2008-2017