ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

СРОКОВЕ

  • до 30.08.2016 г. – изпращане на докладите по електронната поща на лицето за контакти;
  • до 15.09.2016 г. – изпращане на решението на Организационния комитет;
  • до 30.09.2016 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада;
  • до 30.09.2016 г. – резервиране на места в:
    хотел - тел.: 082/ 822 042 или в
    общежитие - тел.: 082/ 845 938

Copyright © 2008-2017