ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Научната конференция се организира от:

  • Русенския университет (РУ) и
  • Съюза на учените – Русе (СУ)

Председатели:

  • Проф. д-р Велизара Пенчева - РЕКТОР на РУ
  • Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - ПРЕДСЕДАТЕЛ на СУ-Русе

Научен секретар:

  • проф. д-р Диана Антонова – Зам.-ректор НИД
      тел.: 082-888 249
      email: dantonova@uni-ruse.bg

Copyright © 2008-2017