ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
КАМ'2018
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Научната конференция се организира от:

  • Русенския университет (РУ) и
  • Съюза на учените – Русе (СУ)

Председатели:

  • Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - Ректор на Русенски университет и Председател на СУ - Русе

Научен секретар:

  • проф. д-р Диана Антонова – Зам.-ректор НИД
      тел.: 082-888 249
      email: dantonova@uni-ruse.bg

Copyright © 2008-2019