ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
NODDEA'2017
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Научната конференция се организира от:

  • Русенския университет (РУ) и
  • Съюза на учените – Русе (СУ)

Председатели:

  • Проф. д-р Велизара Пенчева - РЕКТОР на РУ
  • Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - ПРЕДСЕДАТЕЛ на СУ-Русе

Научен секретар:

  • проф. д-р Диана Антонова – Зам.-ректор НИД
      тел.: 082-888 249
      email: dantonova@uni-ruse.bg

Copyright © 2008-2017