ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
NODDEA'2017
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

7017 Русе, ул. “Студентска” No 8
Русенски университет „Ангел Кънчев”
за Научната конференция

тематично направление
лице за контакти

Администратор на сайта:
Йордан Калмуков
email: JKalmukov@gmail.com

Copyright © 2008-2017