ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

7017 Русе, ул. “Студентска” No 8
Русенски университет „Ангел Кънчев”
за Научната конференция

тематично направление
лице за контакти

Администратор на сайта:
Йордан Калмуков
email: JKalmukov@gmail.com

Copyright © 2008-2017