ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2020 г.

 Сборник
Тип и размер на файла
PDF, 3.02 MB
  Факултет Машинно-Технологичен
PDF, - MB
PDF, 8.93 MB
  Факултет Транспортен
PDF, - MB
  Факултет Бизнес и Мениджмънт
PDF, - MB
  Факултет Юридически
PDF, - MB
  Факултет Природни Науки и Образование
  (Финансова математика и информатика)
PDF, - MB
  (Педагогика и психология)
PDF, 1.82 MB
  Факултет Природни Науки и Образование
  (История. Литературознание и езикознание)
PDF, - MB
PDF, 7.86 MB
  Филиал - Силистра
PDF, - MB
PDF, 2.15 MB

Copyright © 2008-2020