ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Балканска конференция
по Ерготерапия
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Програма на Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 2019


Дата Мероприятие
22.04.2019 г.
корпус 2 зала 2.203
Студентска научна сесия секция Педагогика и психология
24.04.2019 г.
зала Клаас 8.121
Студентска научна сесия – АИФ
8.05.2019 г. СНС Транспортен факултет
08.05.2019 г.
14:00 ч. зала 2Г.404
Студентска научна сесия – ФБМ
08.05.2019 г.
зала 2Б.313 „Проф. Венелин Ганев”
Студентска научна сесия, секция Право
9.05.2019 г.
от 14:00 часа
СНС Секция Електротехника, електроника, автоматика
9.05.2019 г.
от 14:30 часа в зала 2Г.302
СНС, Секция Комуникационни и компютърни системи и технологии
09.05.2019 СНС – секция Информатика
9.05.2019
09:00 ч. зала „SIMENS“
Откриване на Студентска научна сесия, секция Здравни грижи
09.05.2019 г. Студентска научна сесия по следните направления:
Химични технологии, Хранителни технологии, Биотехнологии – Филиал Разград
10.05.2019 г.
корпус Кинезитерапия, зала Аула
Студентска научна сесия секция Промоция на здраве и социални дейности
15.05.2019 г.
17 ч., зала 2.209
Студентска научна сесия „Да покажем какво можем” – МТФ
17.05.2019
14:00 ч. зала 2.203
Студентска научна сесия секция Финансова математика
17.05.2019 Студентска научна сесия – филиал Силистра
Copyright © 2008-2019