РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ


fasada

63-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе

Русе, 25-26 октомври 2024 г.
Силистра, 18 октомври 2024 г.
Разград, 08-09 ноември 2024 г.