ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади61-ва НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе
„Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето V"


Русе, 27-29 октомври 2022 г.
Силистра, 27-28 октомври 2022 г.
Разград, 04-05 ноември 2022 г.
Copyright © 2008-2023