ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Програма на конференцията

28.10.2022 г.
10:00 – 11:00 ч. Регистрация - зала 1.322
11:30 – 13:30 ч. Пленарна сесия - Зала „Вернер фон Сименс“ 2Г.204 и онлайн
https://us02web.zoom.us/j/82375072596?pwd=M2hYZFVsMUFEbG1Zd01TOUpkcFN4QT09
13:30 – 14:00 ч. Кафе пауза - Фоайе пред зала „Вернер фон Сименс“ 2G.204
14:00 – 18:00 ч. Заседания по секции
19:30 – 23:00 ч. Бал на учените - Гранд хотел Рига, Бял салон

Изтеглете програмата в pdf формат.

61-ва Годишна научна конференция - Откриване и пленарна сесия


Програми от предходни години:


Copyright © 2008-2023