ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Научни трудове на Русенски университет

ISSN 1311-3321 (print)
ISSN 2535-1028 (CD-ROM)
ISSN 2603-4123 (on-line)

Изданието „Научни трудове на Русенски университет“ е включено в международната база данни на ISSN, достъпна на адрес https://portal.issn.org/.

Онлайн изданието „Научни трудове на Русенски университет“ е регистрирано в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп.


Copyright © 2008-2024