РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Научни трудове на Русенски университет

ISSN 1311-3321 (print)

ISSN 2535-1028 (CD-ROM)

ISSN 2603-4123 (on-line)

Изданието „Научни трудове на Русенски университет“ е включено в международната база данни на ISSN, достъпна на адрес https://portal.issn.org/.
Онлайн изданието „Научни трудове на Русенски университет“ е регистрирано в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп.