ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  • за участници, членове на Съюза на учените Русе - 100 лв;
  • за всички участници – 160 лв.

Таксата е за един доклад. Срещу нея се получава „Сборник – Програма и резюмета на 58-та годишна НК на научни трудове на Русенския университет‘19“, куверт за бала на учените, кафе пауза и Сборник „Best Paper‘19“ (номинираните след приключване на конференцията).

Таксата за участие в лв. може да бъде платена:
   • Предварително по банков път - 100/160 лв.:

      РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
      ОББ – ТБ АД , Русе
      Клон „Възраждане“, ул. „Плиска“ 19
      IBAN: BG59UBBS80023106029309
      BIC код: UBBS BGSF
      Основание за плащане: Такса право участие в МНК РУ&СУ’19
      Секция: .................... Трите имена: ....................

   • При регистрацията в брой – 120/180 лв.

Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода, заедно с всички необходими за издаването на фактура данни - организация, адрес, булстат, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат по факс на номер: 082/845 708 или на адрес: Vania@uni-ruse.bg (най-късно 2 работни дни след да-тата на превода).ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 02.10.2019 г. Срещу такса от 150 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламна страница в сборника с програма и резюмета на конференцията, вкл. он-лайн.

Copyright © 2008-2022