РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  • за всички участници – 180 лв.
  • за участници, членове на Съюза на учените Русе - 120 лв;

Таксата е за един доклад. Срещу нея се получава „Сборник – Програма и резюмета на 63-та годишна НК на научни трудове на Русенския университет‘24“, куверт за бала на учените, кафе пауза и Сборник „Best Paper‘24“ (номинираните след приключване на конференцията).

Таксата за участие в лв. може да бъде платена:

  • Предварително по банков път - 120/180 лв.:
  • При регистрацията в брой – 140/200 лв.

Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода, заедно с всички необходими за издаването на фактура данни - организация, адрес, булстат, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат по факс на номер: 082 888 455 или на адрес: nnikolova@uni-ruse.bg (най-късно 2 работни дни след датата на превода).ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 12.10.2024 г. Срещу такса от 180 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламна страница в сборника с програма и резюмета на конференцията, вкл. он-лайн.