ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  • за всички участници – 180 лв.
  • за участници, членове на Съюза на учените Русе - 120 лв;

Таксата е за един доклад. Срещу нея се получава „Сборник – Програма и резюмета на 63-та годишна НК на научни трудове на Русенския университет‘24“, куверт за бала на учените, кафе пауза и Сборник „Best Paper‘24“ (номинираните след приключване на конференцията).

Таксата за участие в лв. може да бъде платена:
   • Предварително по банков път - 120/180 лв.:

      РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
      ОББ – ТБ АД , Русе
      Клон „Възраждане“, ул. „Плиска“ 19
      IBAN: BG59UBBS80023106029309
      BIC код: UBBS BGSF
      Основание за плащане: Такса право участие в МНК РУ&СУ’24
      Секция: .................... Трите имена: ....................

   • При регистрацията в брой – 140/200 лв.

Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода, заедно с всички необходими за издаването на фактура данни - организация, адрес, булстат, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат по факс на номер: 082 888 455 или на адрес: nnikolova@uni-ruse.bg (най-късно 2 работни дни след датата на превода).ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 12.10.2024 г. Срещу такса от 180 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламна страница в сборника с програма и резюмета на конференцията, вкл. он-лайн.

Copyright © 2008-2024