ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СРОКОВЕ

  • до 30.08.2024 г. – изпращане на резюме и доклад по е-поща на лицето за контакти;
  • до 10.09.2024 г. – изпращане на решението на Организационния комитет в резултат на рецензирането;
  • до 15.09.2024 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада за изнасяне в секцията;
  • до 30.09.2024 г. – резервиране в хотел - тел.: 082/822 042 или в общежитие - тел.: 082/845 938;
  • до 30.11.2024 г. – изпращане на финална версия на докладите от авторите за публикуване на съответния носител;
  • до 31.12.2024 г. – публикуване на сборник “Best Paper” (хартиено копие и он-лайн);
  • до 31.01.2025 г. – публикуване на сборниците от сериите в том 63 на Научни трудове на Русенски университет на сайта на конференцията;
  • до 28.02.2025 г. – публикуване на поканени доклади в препоръчаните специализирани списания на МНК'23, съобразно изискванията на тяхната издателска политика.
Copyright © 2008-2024