ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички резюмета с ключови думи и библиографии на английски език на докладите, допуснати до представяне в заседанията на секциите и отговарящи на изискванията за оформление, ще бъдат включени в „Сборник – Програма и резюмета на 61-ва годишна МНК на Русенския университет‘22“. След тяхното изнасяне и номиниране от Програмния комитет до два доклада на английски език от съответната секция ще бъдат публикувани в Сборник „Best Paper‘22“, издаван на книжен носител и он-лайн в сайта на конференцията. Доклади със значими приноси, след двойно анонимно рецензиране, ще бъдат поканени за отпечатване в следните списания, съобразно изискванията на тяхната издателска политика:

 • Transport problems (Scopus)
 • Proceedings of ComSysTech’22 (Scopus)
 • Serbian Journal of Management (Scopus)
 • Proceedings of the Union of Scientists - Ruse
 • Journal of Entrepreneurship & Innovation (paper/on-line)
 • Agricultural, Forest and Transport Machinery&Technologie
 • Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies - JALIS
 • Pedagogical Innovations
 • Всички останали изнесени доклади, преминали двойното международно анонимно рецензиране ще бъдат публикувани в съответните серии от Научни трудове на Русенски университет, том 61, 2022 он-лайн на сайта на конференцията.

  Copyright © 2008-2023