РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Научната конференция се организира от:
  • Русенския университет (РУ) и
  • Съюза на учените – Русе (СУ)
Председатели:
  • проф. д-р Пламен Кангалов - Ректор на Русенски университет
  • акад. проф. дтн Христо Белоев, DHC mult. - Председател на СУ - Русе
Научен секретар: