ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Филиал - СИЛИСТРА
Серия 10 - Майски четения

Корица и начални страници

1. Метаинформации в езика на младите хора
       М. Стефанова
2. Фактори за възникване на фразеологизми с общ компонент съществителното „душа”
       П. Трендафилова
3. Характеристика на морските радио- комуникации
       П. Василева
4. Образът на Европа в творчеството на Петко Славейков
       Р. Радев
5. „Живот на заем”: рентгенова снимка на живота, сътворена от Ремарк
       Р. Велчев
6. Личността на Христо Ботев, отразена в публицистиката му
       В. Виденов
7. Величието на революционния подвиг в поезията на Христо Ботев
       В. Виденов
8. Изотопията на фаталната любов у Димитър Димов
       А. Баева
9. Стоян Михайловски - създателят на една безсмъртна песен и отношението на жителите на с. Стоян Михайловски към нея
       Ст. Георгиева
10. Кючуккайнарджанският мирен договор – същност и значение
       Ст. Георгиева
11. Динамика професиональной ориентации студенческой молодежи
       Б. Багдасарьан
12. Модел на учебна работилница по педагогическо майсторство или интерактивен учебен модел на перманентна педагогическа практика за студентите от направление "Педагогика на обучението по ..."
       Г. Лечева
13. Социална интеграция и гражданска адаптация на мигрантите
       Ч. Милков
14. Мотивацията - гаранция за позитивно отношение към учебния процес
       Г. Лечева
15. Един по-различен подход и начин за обучение на младежи, изпитали училищен неуспех
       М. Брезоева
16. Сугестивният метод на обучение и сугестопедията в подготовката на студентите – бъдещи учители
       Г. Лечева
17. Хоспитирането по информатика и информационни технологии – етап от практическите педагогически дейности на студентите
       Е. Горанова
18. Педагогическите практики – предпоставка за педагогическа компетнтност
       Т. Богданова
19. Преходат от съчинение-разсъждение към литературноинтерпретативно съчинение
       Р. Янчева и Н. Колева
20. Гергьовден в Средище (проучване и пресъздаване на фолклорни обреди в празнично занятие Отворени врати”)
       Р. Стефанова
21. Констатиращ дидактически експеримент за установяване равнището на усвояване на основни физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас (нежива природа)
       Т. Стефанова и Т. Богданова
22. Покривна фотоволтаична инсталация в обществена сграда с плосък покрив
       Пл. Минков
23. Изследване на възможностите за създаване на полеви фотоволтаични инсталации в община Силистра
       Пл. Минков
24. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по класическия метод във връзка с курсова задача по Теоретична електротехника
       А. Кръстева и Ив. Гунев
25. Използване на Excel и GEONExT при графоаналитичния метод в електрозадвижването
       Ст. Станев
26. Кинетика на преориентация на FA центрове, при осветяване с неполяризирана FA1 светлина
       Д. Попов и Й. Димов
27. Технология за огледално полиране на сферична повърхнина с едновременно работещи два инструмента
       Георги Куртев

Последни страници


Copyright © 2008-2021