ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
КАМ'2018
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Факултет ТРАНСПОРТЕН
Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Качество на висшето образование
Филиал - РАЗГРАД
Филиал - СИЛИСТРА


Copyright © 2008-2019