ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2020 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
 • Механика и машиностроителни технологии
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Факултет ТРАНСПОРТЕН
 • Транспорт и машинознание
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
 • Икономика и мениджмънт
 • Лингвокултурология, междукултурна и политическа комуникация
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
 • Математика, информатика и физика
 • Педагогика и психология.
  История, етнология и фолклор
 • Езикознание, литературознание и изкуствознание
 • Образование – изследвания и иновации
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
 • Правни науки
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Качество на висшето образование
 • Качество на висшето образование
Филиал - РАЗГРАД
Филиал - СИЛИСТРА
 • Обществени и хуманитарни науки.
  Педагогика, Психология, Методика на обучението.
  Технически науки.
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени


Copyright © 2008-2020