ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2008 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 6.2 - Европеистика

Корица и начални страници

1. Обучение чрез казуси по дисциплината „Междукултурна комуникация”
       Ю.Попова
2. Общи положения на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз
       Е.Коларов
3. Russia, the U.S.А. and the Emergence of a Multipolar International System
       G.Voskopoulos
4. Defining Factors in EU-Russian Relations
       G.Voskopoulos
5. Представяне на проект GET REAL по Програма Леонардо - предизвикателства и реализация
       П.Камбуров
6. Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.) в историята на английската литература
       Р.Петрова
7. Англо-американски поглед към България в периода 1876-1914
       Л.Дичева
8. Формирование российской системы государственной службы на украинских землях (ХIХ в.)
       Н.Бармак
9. За необходимостта от правилно говорене и изучаване на реторика днес
       М.Бакарджиева
10. Професионалната етика като фактор в изграждането на организационната репутация и култура
       В.Гачевска, И.Кошарова
11. Към въпроса за манипулативното въздействие в рекламния текст
       И.Кошарова, В.Гачевска
12. Лингвистичен модел за установяване на каузалност при пословиците
       Р.Петрова
13. „Синтетична метода по френски език от Благой Мавров” – поглед от миналото
       Р.Собаджиева

Последни страници


Copyright © 2008-2024