ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2008 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Факултет ТРАНСПОРТЕН
Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
Филиал - РАЗГРАД
Филиал - СИЛИСТРА


Copyright © 2008-2023