РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2018 г.

 Сборник
Тип и размер на файла
PDF, 1.90 MB
PDF, 4.60 MB
PDF, 8.38 MB
PDF, 6.19 MB
PDF, 1.72 MB
  Факултет Юридически
-
  (Финансова математика и информатика)
PDF, 5.36 MB
  (Педагогика, психология и история; Литературознание и езикознание)
PDF, 3.96 MB
PDF, 4.94 MB
PDF, 1.45 MB
PDF, 3.37 MB