ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
Серия 2 - Машиностроителни технологии и механика

Корица и начални страници

1. Как статистическите методи могат да станат по-използвани?
       Иван Вучков
2. Micro EDM process modelling and process Capability
       Atanas Ivanov, Svetlana Koleva, Carlo Ferri
3. Уредба за ултразвуково обработване
       Димитър Станков, Й. Петрова, Д. Патарински
4. Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване. Част 1: Варианти за установяване на устройства за активен контрол
       Лъчезар Стоев
5. Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване. Част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление
       Лъчезар Стоев
6. Алгоритъм за пасивно-активно относително ориентиране при автоматично глобяване
       Иванка Пеева, Ч. Костадинов, В. Витлиемов
7. Моделиране и характерни особености на грешките от силови деформации
       Иван Замфиров
8. Модернизация на универсални стругове за обработване отворите на силови цилиндри
       Иван Замфиров
9. Изследване и повишаване виброустойчивостта на уредба за разстъргване на силови цилиндри
       Иван Замфиров
10. Оптимизация на координатните измервания при контролиране на дъги от окръжност
       Димитър Димитров, Иван Замфиров
11. Параметри на срязвания слой при струговане с кръгли режещи пластини
       Михаил Кършаков
12. Мартензитно превръщане при деформация на монокристал от Cu-Al-Ni сплав с памет на формата
       Славчо Топалски
13. Влияние на индукционното нагряване върху свойствата на съединение твърда сплав – стомана
       Теофил Ямболиев
14. Структурни изменения в твърда сплав при заваряване
       Теофил Ямболиев
15. Изследване възможностите за повишаване на точността и качеството при газокислородно термично рязане
       Петър Петров, Н. Фердинандов, С. Димитров
16. Симулиране на охлаждането при термична обработка на едрогабаритен детайл
       Стилияна Борисова-Маринова
17. Моделиране на хоросановия слой в каменни мостове при анализ по метода на крайните елементи
       Иво Драганов
18. Възможности за определяне на граничните условия за нагъване по фланеца при дълбоко изтегляне на листов метал
       Светла Паскалева

Последни страници


Copyright © 2008-2024