ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Филиал - СИЛИСТРА
Серия 10 - Майски научни четения

Корица и начални страници

1. История на Педагогическото училище в Силистра
       Р. Лебедова
2. Създаване на ММП за модул текстообработка
       Е. Денева
3. Моделната хипотеза на дивергентния практикум по физика
       Н. Стаматов
4. Полови различия в проявата на базисните личностни свойства
       С. Пенев
5. Интерактивните техники –иновационна дидактическа технология за обучение по физика в Русенския университет
       Т. Богданова
6. Административен статус и население на село Бабук от освобождението до днес
       С. Георгиева
7. Дочо Михайлов – живот легенда, или как историята формира човешката съдба
       С. Георгиева
8. “Завръщане във Вавилон” на Скот Фицжералд
       Р. Велчев
9. Комичното във фейлетоните на Алеко Константинов
       Н. Бенин
10. Романите на Иван Сергеевич Тургенев – жанрови конвенции
       Ц. Балевска
11. Ранните повести на И. С. Тургенев – в търсене на «новите хора»
       Ц. Балевска
12. Произход и значение на името Самуил
       И. Братанов
13. Възможността на програмата “DIESEL–RK” за термодинамично пресмятане на ДВГ
       В. Пеев
14. Върху възможността за използване на цветните центрове в алкалните халогениди за оптически записи на информация
       Д.Попов, Й. Димитров
15. Цифровизация на наземното радио и телевизионно излъчване в Република България
       П. Пенев, М. Дачева, И. Григоров

Последни страници


Copyright © 2008-2023