ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2022 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
 • Земеделска техника и технологии.
  Аграрни науки и ветеринарна медицина.
  Ремонт и надеждност.
  Промишлен дизайн.
  Топлотехника, хидро- и пневмотехника.
  Екология и опазване на околната среда.
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
 • Механика и машиностроителни технологии
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Факултет ТРАНСПОРТЕН
 • Транспорт и машинознание
 • Устойчиви и интелигентни транспортни системи, технологии и логистика
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
 • Правни науки
 • Национална сигурност
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
 • Здравна промоция
 • Здравни грижи
 • Медицински и клинико-диагностични дейности
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени
Качество на висшето образование
 • Качество на висшето образование
Филиал - РАЗГРАД
Филиал - СИЛИСТРА


Copyright © 2008-2022