РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Научни трудове за 2024 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН

 • Земеделска техника и технологии.
  Аграрни науки и ветеринарна медицина.
  Ремонт и надеждност.
  Промишлен дизайн.
  Топлотехника, хидро- и пневмотехника.
  Екология и опазване на околната среда.
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени

Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН

 • Механика и машиностроителни технологии
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

 • Електротехника, електроника и автоматика
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени

Факултет ТРАНСПОРТЕН

 • Транспорт и машинознание
 • Устойчиви и интелигентни транспортни системи, технологии и логистика
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

 • Икономика и мениджмънт
 • Европеистика и международна сигурност
 • Социални дейности
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Факултет ЮРИДИЧЕСКИ

 • Правни науки
 • Национална сигурност
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Качество на висшето образование

 • Качество на висшето образование

Филиал - РАЗГРАД

Филиал - СИЛИСТРА

 • Психология, педагогика, методика на обучението по...
  Филология и философия.
  IT и Технически науки.
 • Доклади на докторанти, студенти и млади учени