ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Филиал - РАЗГРАД
Серия 9.2 - Био- и хранителни технологии.

Корица и начални страници

1. Новые перспективы европейских систем контроля безопасности продуктов питания
       Адриана Бирка, Coня Гутт, Георге Гутт, Стефан Стефанов, Йорданка Стефановa
2. Имунофлуоресцентен биосензор за бърз анализ на сулфонамиди в храни
       Катя Габровска, Руска Ненкова, Светла Иванова, Цонка Годжевъргова
3. Изследване влиянието на някои органични разтворители върху активността и стабилността на ензима β-галактозидаза
       Настя Василева, Владислав Йотов, Цонка Годжевъргова
4. Changes of Streptomyces violaceus cell wall ultra structure during culture development
       Nana Kotia, Zaur Lomtatidze
5. Методика расчета местных напряжений в рабочей камере для получения флюидной воды
       Валерий Сукманов, Юлия Петрова, Стефан Стефанов, Адриана Быркэ, Игорь Лаговский
6. Использование методов компьютерного моделирования при исследовании конструкции рабочей камеры бродильно-формующего агрегата
       Юлия Теличкун, Игорь Литовченко, Александр Кравченко, Иван Теличкун
7. Проучване на възможностите за използване на переспективна кръстоска царевица за фуражни цели
       Димитър Якимов, Любомир Иванов
8. Биодеградация на фенол с имобилизирани клетки на Aspergillus awamori и Trichosporon cutaneum върху полиамидни гранули
       Галина Йорданова, Цонка Годжевъргова, Данка Иванова
9. Изследване процеса на миграция на олово от метални опаковки в хранителни продукти
       Амелия Букулей, Мариана Йонеску, Стефан Стефанов, Йорданка Стефанова, Адриана Бирка
10. Получаване на биогаз, чрез оползотворяване на отпадъчен глицерол
       Венко Бешков, Иван Ангелов
11. Подправките – източник на аро матични продукти 2. Кориандър (Coriandrum sativum L.)
       Красимира Добрева
12. Подправките – източник на ароматични продукти 3. Черен пипер ( Piper nigrum L.)
       Красимира Добрева
13. Използване на метода на крайните елементи за изучаване на влиянието на вида на контакта между отделните слоеве във вълнообразния картон върху механичните му свойства
       Делян Господинов, Стефан Стефанов, Вилхелм Хаджийски
14. Антимикробна активност на екстракти от глог (Crataegus monogyna Jacq.)
       Станка Дамянова, Севдалина Тодорова, Магдалена Стоянова, Албена Стоянова, Румяна Енчева
15. Имуноанализ за определяне на пеницилин в мляко чрез протеинови рецептори, изолирани от пеницилин чувствителен микроорганизъм Bacillus stearothermophilus
       Руска Ненкова, Катя Габровска, Недялка Димова, Севдалина Тодорова, Цонка Годжевъргова
16. Изменение съдържанието на въглероден диоксид в газирани напитки при съхранението им в РЕТ бутилки
       Чавдар Саздов, Йоана Ребенчук, Стефан Стефанов, Мария Кънева, Адриана Бирка
17. Актуални аспекти в обучението на студенти от Професионално направление „Хранителни технологии”
       Марийка Петрова, Димитър Димитров
18. Общи изисквания към хигиенния дизайн на машините и апаратите в хранителната индустрия
       Иван Михайлов, Вилхелм Хаджийски, Стефан Стефанов
19. Плодове от ким (Carum carvi L.) 5. Технология на екстракти за козметиката
       Станка Дамянова, Станислава Ташева, Албена Стоянова
20. Изследване на процеса на термично лепене на гъвкави фолия с опаковки от полистирол
       Стефан Стефанов, Христо Христов, Васил Жулев
21. Рязане на многослойни храни и опаковъчни материали
       Виктор Гуць, Олексий Губеня
22. Проучване възможностите за смилане на листа от пауловния
       Анна Колева, Божидар Бозаджиев, Николай Димитров

Последни страници


Copyright © 2008-2023