ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.2 - Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии.

Корица и начални страници

1. Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната информация предавана в реално време
       Дияна Кючукова
2. Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция"
       Деница Великова, Валентин Мутков
3. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности с максимална дължина при р=3 и р=5
       Деница Великова, Живко Живков
4. Анализ на основните подходи за управление на магнитно поле на постоянен магнит
       Венцислав Кесеев
5. Дистанционно управление за автомодел чрез Bluetooth
       Жейно Жейнов
6. Подход за повишаване на QоS в хибридни безжични мрежи, базирани на WiFi и WiMAX
       Венета Алексиева, Радослав Вробел
7. Многонишкова библиотека в User и Kernel-Space режим
       Христо Вълчанов
8. Експериментален модел на DVB-T телевизионен приемник базиран на Raspberry Pi
       Станимир Садинов, Йордан Кънев, Искрен Кандов
9. Технически решения за човеко-машинен интерфейс чрез анализ на активността на мозъка
       Георги Кръстев
10. Изследване на влиянието на размера на мрежата върху точността на локализиращите методи в БСМ
       Иванка Цветкова
11. Симулационен алгоритъм за определяне на вероятностните параметри на качеството на обслужване в широколентов хендовър, реализиран със схема с общи приоритети
       Екатерина Оцетова-Дудин, Eлена Иванова, Димитър Радев
12. Атаки в ZigBee мрежите
       Филип Цветанов, Иванка Георгиева, Теодор Илиев, Екатерина Оцетова-Дудин
13. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности на Gordon-Mills- Welch
       Деница Великова
14. Проектиране и изследване на диоден последователен амплитуден демодулатор
       Боян Карапенев
15. Комуникационна среда на човеко-машинен интерфейс със слушалки MindSet
       Георги Кръстев
16. Изследване на диоден паралелен амплитуден демодулатор. Сравнителна оценка на получените резултати с тези на последователния
       Боян Карапенев
17. Симулационно изследване на честотното отклонение в DVB-T системи
       Панайотис Когиас, Станимир Садинов, Пеша Данева, Йордан Кънев
18. Сравнителен анализ на игрови контролери
       Христо Димитров
19. Поддръжка на CSP в екзоядрото fiberOS
       Милен Луканчевски, Николай Костадинов, Хованес Авакян
20. Приложение на дистанционното обучение в инженерните специалности: състояние и тенденции
       Делян Енчев, Цветозар Георгиев, Борис Евстатиев
21. Description of a Natural Experiment for Collecting Students’ E-test Data
       Zlatan Iliev, Todor Todorov, Adriana Borodzhieva, Irina Zheliazkova
22. Analysis of the Students’ E-Test Data for Verification of Some Hypotheses
       Zlatan Iliev, Todor Todorov, Adriana Borodzhieva, Irina Zheliazkova
23. Обзор на съществуващите решения за анализ на състоянието и документиране на повърхностни наранявания
       Борислав Банчев
24. Социално търсене в библиотечни бази от данни чрез използване на системата REDIS
       Стефка Добрева
25. Защо сме следени в интернет
       Иван Николов, Петко Мутафчиев
26. Създаване и администриране на форум
       Петко Мутафчиев, Иван Николов
27. Изследвания при математическо моделиране на загубите от зърнокомбайн
       Лъчезар Йорданов
28. Мобилното обучение – десет години по-късно
       Цветозар Георгиев, Евгения Георгиева

Последни страници


Copyright © 2008-2022