ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.3 - Езикознание и литературознание

Корица и начални страници

1. О роли контекста при переводе паремий
       Марина Сергунина
2. Диалектните фразеологизми в огледалото на книжовната фразеология (наблюдения върху някои родопски фразеологизми)
       Емилия Недкова
3. Същност, значимост и приложение на често използваните в англоезичните печатни медии идиоми и фрази, в подкрепа на изучаването на лексиката на английски език за академични цели
       Екатерина Попандонова-Желязова
4. Медиални глаголи с рефлексивна семантика
       Галина Петрова
5. Активна употреба на девербативи в един необичаен контекст
       Яна Пометкова
6. Повтор как текстообразующий в рассказе Е. Замятина „Пещера“
       Наталия Киселева
7. Anleitungstexte aus massenmedialer Perspektive – eine empirische Studie
       Voichita Alexandra Ghenghea
8. Към въпроса за състава, езика и стила на „Стематография“ на Христофор Жефарович
       Иво Братанов
9. Графични и правописни особености на „Фамилиарни забележки. Спомени“ (Панайот Хитов)
       Даниела Камаринчева
10. Многоезичие и междукултурна комуникация
       Виктор Монев
11. In Search of the Balkan Spirit
       Maria Alexe
12. Überlegungen zu Übersetzungsfehlern im Übersetzungsunterricht
       Evemarie Draganovici
13. Besonderheiten des Dolmetschens im diplomatischen Milieu
       Mihai Draganovici
14. Нагласи и мнения за изучаване на чужд език в контекста на съвременната образователна практика
       Екатерина Попандонова-Желязова
15. Сравнителен анализ на концепцията, инструментариума и процедурите за оценяване на четивната грамотност от Programme for International Student Assessment (PISA) и от националното външно оценяване на учениците в четвърти клас
       Таня Христова
16. Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век
       Мая Ангелова
17. „Символизмът е език на храма“. Концептуални наблюдения върху символизма на Иван Грозев
       Велислава Донева
18. Непрочетеният Константин Петканов – литературна рецепция за неговото творчество
       Никола Бенин
19. Отлъченият Константин Петканов от социалистическия канон в литературата
       Никола Бенин
20. Феминистката литературен теория относно репрезентациите на „джендър“ във вълшебните приказки
       Илияна Бенина
21. Прилагане на метода „Световно кафене“ в обучението по литература
       Мира Душкова
22. Aspekte der produktiven Rezeption des Eulenspiegel
       Cristina Dogaru
23. The Trumpet Major – Paving the Way to Hardy’s Later Fiction
       Spiridon Kaloshev
24. Жанрът фентъзи: проблеми на хронологията, терминологията и дефинирането
       Илияна Бенина
25. Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника
       Марияна Булева
26. Творчеството на Александър Скрябин и идеите на суфизма
       Пенка Марчева
27. Основни психоакустични проблеми на звуковото възприятие от гледна точка на звукорежисурата
       Павел Стефанов
28. Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда: синтез на изкуствата
       Валентина Радева, Петя Стефанова
29. Феноменът ретро в музиката, сантиментално-носталгични възприятия у слушателя, свързани с музикални спомени
       Димитър Маринкев
30. Edutainment или забавното учене в музея и галерията
       Вяра Гунева
31. Неосъществените монументални проекти на Никола Терзиев – Желязото
       Славина Русева–Стефанова
32. Към идентификацията на прабългарските балвани
       Зарко Ждраков, Десислава Петрова

Последни страници


Copyright © 2008-2024