ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.1 - Здравна превенция и социални дейности.

Корица и начални страници

1. Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия
       Ивелена Стефанова
2. Изследване дихателна функция и подвижност на гръбначния стълб при пациенти с Анкилозиращ спондилит – анализ на получените резултатите
       Александър Андреев, Стефан Янев
3. Супервизия в клиничното социално консултиране при деца в криза от развод на родителите
       Силвия Крушкова
4. Клиничната социална работа и влиянието и върху възпитаване на емоционалната интелигентност при потребители в социалните услуги
       Ирена Иванова
5. Хипербарната оксигенация, като част от комплексното лечение на неврита на слуховия нерв
       Константин Георгиев, Димитър Ставрев, Милена Янева
6. Проучване на ефекта от приложението на собствена методика при деца от начална училищна възраст с плоскостъпие
       Стаменка Митова, Даниела Попова, Мария Граматикова
7. Приложение на скалата за постигане на целите в ерготерапията при деца с увреждания
       Руждие Мехмедова, Лилия Тодорова
8. Глезенно-ходилен комплекс при децата – анатомо- физиологични особености
       Дарина Захариева
9. Нагласи на социалните работници към провеждането на супервизия в социалните дейности
       Сашо Нунев
10. Дизайнерски дроги – синтетични канабиноиди
       Любен Григоров, Светлана Георгиева
11. Приложение на кинезио-тейп след колянна хирургия
       Мария Граматикова
12. Възстановяване на локомоторните способности при пациенти след реконструкция на ПКВ
       Мария Граматикова, Стаменка Митова, Веселина Граматикова
13. Проучване на нагласите сред средношколци от учебни заведения в гр. Русе
       Никола Събев
14. Кинезитерапевтична програма основана на подхода принудително индуцирана двигателна терапия в рехабилитацията на пациенти преживели мозъчен инсулт и функционални резултати
       Христо Христов
15. Проучване новостите в диагностиката и консервативното лечение на остеоартритът на колянна става
       Деница Василева, Пенка Баракова
16. Скринингови изследвания на постуралните деформации на опорно-двигателния апарат при подрастващите
       Стаменка Митова
17. Паралелограма между източна и западна медицина за лечение на лумбални дискови хернии в хроничен стадий
       Жанна Готова
18. Динамично стабилизиращи упражнения за шийна мускулатура
       Станимир Анастасов
19. Валидизиране на тестовете за моторно двигателно развитие при деца с церебрална парализа
       Виктория Добрева, Пенка Баракова
20. Обогатяване на кинезитерапевтичният комплекс със специални упражнения за подобряване на позата и локомоцията при деца с церебрална парализа
       Виктория Добрева, Пенка Баракова
21. Стабилизация на глено-хумералната става – механизми и значение
       Радослава Делева
22. Възстановяване на мускулната сила след оперативно лечение на фрактури в областта на лакътната става
       Петя Парашкевова, Стефка Миндова
23. Изходни позиции за прилагане на апаратно мускулно тестуване
       Стефка Миндова, Ирина Караганова
24. Правила за прилагане на апаратно мускулно тестуване с HHD (Hand held dynamometer) в детска възраст
       Стефка Миндова, Ирина Караганова
25. Адекватност на прилаганите рехабилитационни услуги спрямо нуждите на лица с хронични заболявания и трайни увреди
       Ирина Караганова
26. Индивидуално консултиране за социално себеизразяване на студенти в етнокултурна среда във Висшето училище
       Елка Русинова

Последни страници


Copyright © 2008-2022