ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Филиал - СИЛИСТРА
Серия 11 - Майски научни четения

Корица и начални страници

1. Нравствени и естетически ценности в кратките литературни жанрове
       Нели Илиева
2. Борис и истината за избитите 52 рода
       Петко Добрев
3. Към въпроса за съдържанието на старобългарската христоматия на Иван Момчилов
       Иво Братанов
4. Старозаветната канонична трилогия на мъдростта: притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст
       Нина Топалска
5. Зелен ли е зеленият кон?
       Иво Братанов
6. Функция на синонимията за експлициране на паремийната семантика
       Петранка Трендафилова
7. История и философия на християнския подвиг в Тържественик от ХІІ век
       Тодорка Георгиева
8. Размисли за Дякон Левски
       Иван Занов
9. Причини за превратностите на „официалната“ българска история
       Петко Добрев
10. „Но аз съм проста селянка”
       Иво Братанов
11. Military Language and Sexual Language
       Valentina Georgieva
12. Човекът и времето в романа „Лице“ от Блага Димитрова
       Румяна Лебедова
13. Значение и превод на словосъчетанието ΜΥΛΟΣ ΟΝΙΚΟΣ
       Иво Братанов
14. Ролята на приказните и анимационни герои за детската идентификация
       Малинка Владимирова-Петрова
15. Емоционалната компетентност – същност и измерения
       Румяна Нешкова
16. Различните видове превод в обучението по чужд език
       Здравко Димов
17. Създаване на компютърни умения в предучилищно обучение чрез игрови ситуации
       Янка Панайотова
18. Учебното съдържание по литература и бестселърите на съвременната българска литература
       Галина Лечева
19. Дейности за повишаване физическата активност на нацията
       Багряна Илиева, Валентина Василева
20. Манга в трансмедийната парадигма
       Мария Момчилова
21. Изследване на нагласите към електронните учебници сред ученици от 8-12 клас в системата на училищното образование в България
       Камелия Йотовска, Ася Асенова
22. Наблюдението като изследователски метод за измерване на интензивността на обучението с мултимедийна среда
       Евгения Горанова
23. Някои „екстри” за Мултимедията DIRECTOR 8.5(и последващите я версии) и за някои идеи в развитието им
       Станимир Станев
24. Развиване на евристичното мислене у учениците чрез решаване на задачи със свободен отговор в обучението по физика
       Теменужка Богданова, Бетина Ковачева
25. Ролята на проектите в обучението по информатика и информационни технологии
       Румяна Петрова
26. Глобално замърсяване на въздуха и транспорт
       Милен Сапунджиев
27. Методически аспекти при решаване на задачи по физика
       Теменужка Богданова, Бетина Ковачева
28. Някои аспекти относно развитието на високоскоростните Wi-Fi мрежи
       Тодорка Георгиева, Валентина Маркова

Последни страници


Copyright © 2008-2024