ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.1 - Математика, информатика и физика

Корица и начални страници

1. Methodology for assessing spray droplet diameter distributions
       Kiril Angelov
2. On the existence of solutions of fourth-order difference equations
       Николай Димитров
3. Algorithmic generation of isoclinism classes for 4-generator groups of nilpotency class 2
       Ivo Michailov, Ivan Ivanov, Nikola Ziapkov
4. Algorithmic determination of isoclinism for 6-generator groups of nilpotency class 2
       Ivo Michailov, Ivan Ivanov, Aleksandrina Aleksandrova, Gionul Ilianova
5. Further results on the classification of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of odd prime order.
       Nikolay Yankov, Radka Russeva
6. On Some Varieties of Algebras Defined by Low Degree Identities.
       Tsetska Rashkova
7. Математически модел на хидродинамиката в биореактори с три бъркалки
       Иванка Желева, Анна Лечева
8. Анализ на семантични технологии за математически текстове
       Силвия Върбанова, Юлиана Дошкова-Тодорова
9. Монте Карло симулационен модел на Портфейл от акции
       Илия Вукарски
10. Bivariate Polya-Aeppli risk model
       Красимира Костадинова
11. A Generalization of Two Pure Birth Processes and their Applications to Insurance Risk Theory
       Меглена Лазарова
12. Some Important Optimizations of Binomial and Trinomial Option Pricing Models, Implemented in MATLAB
       Юрий Кандиларов, Слави Георгиев
13. Графичен анализ на периодични точки в дискретни динамични системи
       Илияна Раева
14. Клъстерен анализ на резултати от анкета за изследване удовлетвореността от обучението по Компютърна математика
       Стефка Караколева
15. Доказване ефективността на компютърно съпроводено обучение по Висша математика в Русенски Университет
       Стефка Караколева
16. Дискриминантен анализ на резултатите от обучението по Висша математика в Русенски Университет
       Стефка Караколева
17. Изследване резултатите от обучението по Висша математика в Русенски Университет чрез класификационни дървета
       Стефка Караколева
18. Conductive oxides and their shielding efficiency against electromagnetic interferences
       Kiril Angelov, Hristo Komitov, Asan Mustafov
19. KBASE.T – изисквания към технологичната рамка
       Иван Станев, Мария Колева
20. Базови механизми на модела „Бизнес процес като услуга“
       Надежда Филипова
21. The Importance of Users’ Mental Model for Developing Usable Human Machine Interface
       Радка Начева
22. Публичния сектор в „облака”
       Латинка Тодоранова
23. Yasper: инструмент за моделиране, анализиране и симулиране на автоматизирани бизнес процеси
       Камелия Шойлекова
24. Информационните технологии като инструмент за диагностика в детската градина
       Елена Колева
25. Модел на проектно базирано обучение в училищния курс по БД
       Мария Георгиева
26. Характерни особености на състезателното програмиране
       Галина Атанасова, Пламенка Христова, Методи Димитров
27. Web-базиран модул „Тест генератор”
       Магдалена Андреева
28. Приложение за логическа обработка на данните към играта HEARTHSTONE
       Валентин Великов
29. KBASE.T – технологична рамка
       Иван Станев, Мария Колева
30. Structure of Heat Powered ‘AND’, ‘OR’ and ‘NOT’ Logic Gates
       Методи Димитров
31. Mathlab-базиран модул за реализация на афинни шифри, прилагани в криптографските методи
       Пламен Маноилов, Адриана Бороджиева
32. Анализ на често използвани методи за оптимизация на производителността в браузъра
       Георги Димитров, Галина Панайотова, Светлозар Цанков

Последни страници


Copyright © 2008-2024