ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.3 - Езикознание, литературознание и изкуствознание.

Корица и начални страници

1. Intercultural approach and formation of intercultural communication skills in literary didactics
       Sanda-Marina Badulescu
2. Графика и правопис наповестта „Кнезъ Иванъ Кулинъ“ от Змей Горянин
       Яна Пометкова
3. Експресивно-емоционални местоименни клитики в българския език
       Галина Петрова
4. Частична еквивалентност и културна семантика на български и румънски паремии
       Силвия Ангелова
5. Птиците в българската и полската фразеология
       Катажина Попова
6. Сравнителен анализ на българската и хърватската фразеографска традиция
       Емилия Недкова, Ана Васунг
7. „Добро нещо е мъдростта“ – няколко метафори за ценност в художественото изображение на старозаветната премъдрост
       Нина Топалскa
8. Die Nurnberger Prozesse – Entstehungspunkt des modernen Simultandolmetschens
       Mihai Draganovici
9. Problems of Translation in European Legal Language: The Case of Ecological Terminology in Bulgarian
       Martin Henzelmann
10. Deutsche Augmentativa der Gegenwartssprache und ihre Ubersetzbarkeit ins Rumanische: eine korpusbasierte (kontrastive) Untersuchung
       Nicoleta Gabriela Gheorghe
11. Some Issues on Clitic Doubling in Bulgarian Clauses with Preposed Objects
       Bilyana Ovcharova
12. Bezeichnungen der deutschen Nationalmannschaft im Ausland und im Inland. Eine Perspektive auf die Artikel nach dem Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2014
       Ana-Maria Neacsu
13. Das Presseinterview zwischen konzeptioneller Mundlichkeit und Schrifltlichkeit im Hinblick auf die deutsche Minderheitenzeitung ADZ
       Ioana Maria Cusin
14. The Danube – An Axis Mundi for the Balkan Space
       Maria Alexe, Liana Alexe
15. Teaching ESP to a New Technological Generation
       Ivelina Makrieva
16. Поезията на Борис Томов
       Руси Русев
17. И аз те ненавиждам, затуй, че те обичам – ракурси към образа на Сатанаил в българската драма от първата четвърт на ХХ век
       Велислава Донева
18. Страданието в поезията на Пейо К. Яворов: фундаментален начин да се пребивава в света
       Никола Бенин
19. Константин Константинов във „Вестник на жената”
       Мира Душкова
20. Жанрът „реалистично/ниско (low) фентъзи” в творчеството за деца на Едит Незбит и Памела Травърз
       Илияна Бенина
21. Изпълнителските принципи при старите клавирни инструменти – родство и връзка със съвременния пианизъм
       Маргарита Кръстева
22. Компютърът като звукозаписно студио: ролята на звуковото многообразие в началното образование
       Петя Стефанова, Павел Стефанов
23. Приложението на соловата барокова кантата в обучението по класическо пеене
       Зорница Димитрова
24. Типология на повторението в музиката
       Марияна Булева
25. Модел на проблемно-екологична задача в контекста на синергетичния подход
       Валентина Радева

Последни страници


Copyright © 2008-2024