ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.3 - Здравни грижи.

Корица и начални страници

1. От традиционно сестринство към иновации и отговор на очакванията на пациента
       Соня Тончева
2. Модел за наблюдение на пациенти с неоптимален контрол на артериалното налягане
       Грета Колева
3. Обучението по хирургични грижи в специалност „ Медицинска сестра“ – анализи и перспективи
       Анелия Чифлигарска, Макрета Драганова
4. Принципи в управлението на времето
       Макрета Драганова
5. Здравен контрол на замърсителите на атмосферния въздух в гр. Русе и гр. Добрич
       Даниел Монов, Теодора Димитрова, Диана Радкова, Тодорка Панайотова, Снежана Маразова, Кристина Захариева
6. Медико-социални грижи за възрастни хора и хора с увреждания през погледа на медицински и социални специалисти
       Даниела Константинова
7. Студентите акушерки и необходимостта от оптимизиране на обучението по инжекционна техника
       Иваничка Сербезова, Кина Велчева, Йоана Луканова
8. Отговорност на медицинската сестра при подготовка на пациенти за сърдечна катетеризация
       Иринка Христова, Грета Колева
9. Промоция и профилактика на болестите - компетентност на медицинската сестра
       Деспина Георгиева
10. Хиперхолестеролемия – превенция и профилактика
       Грета Колева
11. Необходимост от промяна в образователните технологии на здравните специалисти
       Иваничка Сербезова
12. Бременност, майчинство и аборти в пубертетна възраст
       Кина Велчева
13. Физическата активност – компонент от комплексната програма за превенция и лечение на остеопорозата
       Кристина Захариева
14. Ускорено морфологично и функционално развитие на дихателната система
       Кина Велчева
15. Звено за централно снабдяване със стерилни материали на МБАЛ – РУСЕ – АД – стерилизация от ново поколение
       Цветелина Станчева, Ралица Стоянова, Теодора Тодорова
16. Пациентът на хемодиализа като задължителен и специфичен субект на процеса обучение – трудности по привличане
       Теодора Тодорова
17. Развитие на акушерското образование в Русия
       Йоана Луканова
18. Отношение и нагласи към здравната система сред общността.
       Никола Събев
19. Хронични вирусни хепатити – профилактика, ранна диагностика и лечение
       Красимир Гайтанджиев
20. Медико-социални аспекти при болни с хронични чернодробни заболявания
       Красимир Гайтанджиев
21. Приложение на невропсихологичните изследвания в неврологичната практика
       Нели Петрова, Анжела Щрос
22. Родови травми на нервната система на новороденото
       Нели Петрова, Марийка Георгиева
23. Приложение на електроенцефалографията в клиничната неврология
       Нели Петрова, Светла Петрова
24. Епидемиология на мозъчно-съдовата болест в област Русе
       Нели Петрова
25. Уринарната инкотиненция – решим проблем в съвременната гинекология
       Георги Хубчев, Милка Сербезова – Великова
26. Изследване на процента успеваемост при процедури по IUI в зависимост от кръвните групи при пациентитите
       Александър Кунев, Ралица Петкова
27. История на асистираната репродукция и място на изкуствената инсеминация в нея
       Александър Кунев, Ралица Петкова
28. Инфекцията на пикочните пътища – причина или усложнение на бъбречно-каменната болест в детска възраст
       Ева Цонкова, Димитричка Близнакова
29. Идеалният емолиент в помощ на клинициста
       Даниела Грозева
30. Неврологична и сензорна (възприятелна) адаптация на новороденото
       Нина Радкова, Кирил Панайотов, Петя Гамакова
31. Поведенческа оценка на новороденото
       Кирил Панайотов, Нина Радкова, Петя Гамакова
32. Хранителна оценка на новороденото и установяване на адекватен модел за хранене
       Нина Радкова, Кирил Панайотов, Светлана Гамакова
33. Оценка на новороденото
       Нина Радкова, Кирил Панайотов, Петя Гамакова
34. Грижи за новородено на майка с алкохолна и наркозависимост
       Кирил Панайотов, Нина Радкова, Георги Хубчев, Светлана Гамакова
35. Грижи за новородени малки за гестационната въз-раст, големи за гестационната възраст и преносени
       Нина Радкова, Кирил Панайотов, Петя Гамакова
36. Хранeне на новороденото с кърма и с адаптирано мляко
       Кирил Панайотов, Нина Радкова, Светлана Гамакова
37. Ползата от Спирулина и приложението й при деца
       Кирил Панайотов, Нина Радкова, Петя Гамакова
38. Обучение на родителите в грижа за новороденото
       Кирил Панайотов, Нина Радкова, Светлана Гамакова
39. Хемолитична болест на новороденото
       Нина Радкова, Кирил Панайотов, Светлана Гамакова
40. Антитромбозна терапия в периоперативния период при несърдечна хирургия
       Теодора Недева, Огнян Шербанов
41. Дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм – участие на специалиста по здравни грижи в диагностиката, лечението и профилактиката
       Теодора Недева, Огнян Шербанов
42. Роля на медицинската сестра в управление на пациент с делир
       Теодора Недева, Огнян Шербанов
43. Науката за пробиотиците
       Свилен Досев

Последни страници


Copyright © 2008-2024