ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2018 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.2 - Лингвокултурология и комуникации

Корица
Начални страници

  1. FRI-2G.509-1-LCSIPC-01
    Biblical Idioms in Contemporary Discourse
    Diana Stefanova
  2. FRI-2G.509-1-LCSIPC-02
    Dimensions of Cultural Variability among Local Communities in the Town of Ruse (1878-1920 years)
    Lilyana Slavianova, Rozalina Nozhilova-Kouncheva

Последни страници


Copyright © 2008-2022