ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2018 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.2 - Социална работа

Корица
Начални страници

 1. FRI-2.114-1-SW-01
  Quality of social services- theoretical approaches and practical challenges
  Lilyana Rusanova
 2. FRI-2.114-1-SW-02
  Unawful behavior of adolescents – social and phychological aspects
  Ivanka Stoyanova-Todorova
 3. FRI-2.114-1-SW-03
  Quantitative characteristics of the reform of social services for children and young people
  Plamen Kolev
 4. FRI-2.114-1-SW-04
  Study of social relationships as a component of quality of life in clients with oncological diseases of working age
  Evgeniya Bratoeva
 5. FRI-2.114-1-SW-05
  Extracurricular club forms of activity of social work students and formation of positive attitudes towards people of different ethnic background
  Sasho Nunev

Последни страници


Copyright © 2008-2022