ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове за 2019 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.3 - Компютърни системи и технологии

Корица
Начални страници

 1. FRI-2G.303-1-CST-02
  Limitations in Processing and Reproduction of Video and Audio
  Lachezar Yordanov
 2. FRI-2G.303-1-CST-03
  Analysis of Software Testing Techinques and Results Measurement Metrics
  Tsvetelina Mladenova
 3. FRI-2G.302-1-CST-04
  Graph Database Application for Real-Time Sensor Systems
  Georgi Georgiev
 4. FRI-2G.302-1-CST-05
  Development of Virtual AI Avatar
  Martin Kaloev
Последни странициCopyright © 2008-2024