ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове за 2019 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.1 - Здравна промоция

Корица
Начални страници

 1. FRI-K.201-1-HP-01
  Thermography and Posture in Association with the B.A.E. Method
  Tiziano Pacini, Elisabetta De Juliis, Andrea Pacini
 2. FRI-K.201-1-HP-02
  Inversion of Cervical Lordosis
  Tiziano Pacini, Elisabetta De Juliis, Andrea Pacini, Loredana Granata
 3. FRI-K.201-1-HP-03
  Postural Implication and Management of the Gravitational Field in the Fibromyalgia and in its Symptoms of Pain and Panic
  Tiziano Pacini, Elisabetta De Juliis, Ferdinando Pivetta Viale delle Grazie

Последни страници


Copyright © 2008-2024