ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове за 2019 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.2 - Социална работа

Корица
Начални страници

 1. FRI-2.113-1-SW-01
  Assessment of Occupational Risks for Workers in the Field of Social Services
  Ivanka Stoyanova-Todorova
 2. FRI-2.113-1-SW-02
  Communication in Supervision with Social Work Students
  Sasho Nunev
 3. FRI-2.113-1-SW-03
  Components Defining Social Services in the Context of Efficiency
  Plamen Kolev
 4. FRI-2.113-1-SW-04
  Research on the Level of Received Support from Persons with Oncological Diseases from the Near Family Environment
  Evgeniya Bratoeva

Последни страници


Copyright © 2008-2024