РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2009 г.

 Сборник
Тип и размер на файла
PDF, 10.4 MB
PDF, 4.20 MB
PDF, 8.34 MB
PDF, 7.46 MB
PDF, 2.48 MB
  (Здравна промоция и превенция, физическо възпитание и спорт)
PDF, 6.92 MB
  (математика, информатика и физика; хуманитаристика)
PDF, 6.94 MB
PDF, 1.38 MB
PDF, 0.81 MB
PDF, 2.79 MB