РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2011 г.

 Сборник
Тип и размер на файла
PDF, 7.93 MB
PDF, 9.99 MB
PDF, 8.81 MB
PDF, 6.79 MB
PDF, 805 KB
PDF, 1.26 MB
PDF, 7.72 MB
  (Здравна промоция и превенция)
PDF, 7.90 MB
  (Физическо възпитание и спорт)
-
PDF, 2.60 MB
PDF, 8.81 MB