РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2020 г.

 Сборник
Тип и размер на файла
PDF, 3.02 MB
PDF, 2.48 MB
PDF, 8.93 MB
PDF, 2.44 MB
PDF, 2.64 MB
PDF, 1.22 MB
  Факултет Природни Науки и Образование
PDF, 3.22 MB
  Факултет Природни Науки и Образование
  (История. Литературознание и езикознание)
PDF, - MB
PDF, 7.86 MB
PDF, 2.53 MB
PDF, 2.15 MB