ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ТРАНСПОРТЕН
Серия 4 - Транспорт; Машинознание.

Корица и начални страници

1. Сравнително лабораторно изследване показателите на лек автомобил при използване на метановодородни смеси
       Станков Е., К. Бързев
2. Изследване движението на линия „2А” от масовия градски пътнически транспорт в гр. Русе
       Любенов Д., М. Маринов, Ж. Гелков
3. Влияние на ъгъла на изпреварване на запалването при работа с природен газ
       Богданов К., Б. Стоянов, Н. Недев
4. Computational modelling of Thermal stresses in the combustion chamber of a spark ignition engine fueled with ethanol-gasoline blends
       Uzuneanu К., T. Panait, D. Scarpete
5. Възможности за разширяване на диапазона от работни режими на ДВГ за работа по цикъл HCCI
       Станчев Х.
6. Регулировка и изпитване на електромагнитни дюзи от системата Common Rail
       Узунтонев Т.
7. Особености на работния процес на бензиновите двигатели при студен старт
       Хаджиев К.
8. Изследване на показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при изменение на дължината на пълнителния тръбопровод и момента на затваряне на пълнителния клапан
       Пунов П., Т. Евтимов
9. Сравнение на относителния разход на гориво при автобуси, работещи с природен газ и дизелово гориво
       Иринчев Д., Г. Комитов
10. Определяне на екологичната категория на товарни автомобили над 3,5t с дизелови ДВГ по данните от свидетелството за регистрация
       Младенов М.
11. Изследване на разхода на гориво при различни селскостопански операции и различно процентно съдържание на биодизелово гориво
       Иванова М., Е. Маринов
12. Анализ на конструктивни решения за подобряване работата на дизелови двигатели с биогорива
       Маринов Е., В. Иванов, М. Иванова
13. Автоматизирано проектиране на гърбични профили за разпределителни валове на двигатели
       Белчев С.
14. Изпитване и усъвършенстване на системи за оценка на енергийната ефективност на мобилни машини
       Батанов С., М. Михаилов, Н. Станчева
15. Акумулаторни батерии за електромобили и хибридни автомобили
       Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов
16. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили
       Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев
17. Горивните клетки и перспективата за използването им в автомобилите
       Евтимов И., Р. Иванов
18. Използване на слънчевата и вятърната енергия за производство на електроенергия
       Евтимов И., Р. Иванов
19. Съвременни достижения на Японските производители на автоматични трансмисии - хронология – част II
       Колев А.
20. Изследване на динамичните параметри на гумен виброизолатор
       Русев Р.
21. Сервизът на автомобилните гуми - гарант за активната безопасност на автомобилите
       Драгнева Н.
22. Анализ на приложението на системите за вътрешни комуникации в автомобилите
       Маринов М., Ж. Гелков, Д. Любенов, А.Иванова, П.Иванова
23. Условия и контрол при автомобилен превоз на бързоразвалящи се продукти
       Пенчева В., А. Асенов
24. Управление на риска при автомобилните транспортни фирми за международни товарни превози
       Пенчева В., П. Гагова
25. Някои елементи на системата за регулиране на таксиметровата дейност в Р. България
       Пенчева В., Д. Грозев
26. Безопасност на транспортните потоци през жп. прелезите на България
       Станев В.
27. Изследване и анализ на експлоатационната надеждност на автомобили Ивеко в гаранцонния период
       Стоянов А.
28. Схема за профилиране на шлифовъчен диск за обработване на хиперболоидни повърхнини
       Пантилеев П.
29. Проблеми в планетните предавки и начин на отстраняването им
       Георгиев Г., В. Добрев, А. Добрева
30. Относно производителността при различните режими на работа в AutoCAD® 2006
       Каменов К.
31. Изменения в геометрията на конични повърхнини, обработени с радиални профилни ножове
       Пантилеев П., В. Джаджев
32. Профилиране на призматични радиални профилни ножове за обработване на конични повърхнини
       Пантилеев П., В. Джаджев
33. Gear ratios of double step multipliers for wind turbines from minimum volume condition
       Bozan C., R. Velicu, G. Moldovean

Последни страници


Copyright © 2008-2021