ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.2 - Физическо възпитание и спорт.

Корица и начални страници

1. Методиката на обучение по физическо възпитание и спорт за адаптацията на студентите от чуждестранен произход
       Антоанета Момчилова, Искра Илиева, Илиян Илчев Камен Симеонов
2. Приноси в развитието на методиката по физическо възпитание и спорт
       Филип Филев
3. Structure of motor space in children at 7 year age
       Biljana Popeska, Georgi Georgiev, Orce Mitevski
4. Педагогическая сущность здоровьеберегающего и здоровьеформирующего образований
       Науменко Юрий
5. Физическо възпитание и спорт – обща физическа подготовка в Технически университет
       Златко Златев, Мария Иванова , Йорданка Добрева
6. Въздействие на фитнес заниманията върху морфофункционалното развитие и усъвършенстване на организма на студенти
       Огнян Къчев, Златко Златев, Мария Дончева
7. Definition of motor space in the 14-years pupilr, male and female
       Georgi Georgiev doktor, Rasid Hadzic
8. Техники от кик бокса приложими при самозащита на улицата
       Ефтим Лефтеров
9. Изследване на общественото мнение относно определяне на приоритетни спортове в Русе
       Велизар Павлов, Ангел Павлов
10. Reliability at situational tests for exactness in basketball
       Fadil Nika
11. За някои аспекти и проблеми на двигателната активност и здравословното състояние на децата в съвременните детски градини
       Росен Алексиев
12. Differences in the gained results of the male students achievements in first year in sport and sport,s activities schooling
       Viktor Mitreski, Georgi Georgiev, Ilija Klincarov, Biljana Popeska
13. Повишаване ефективността на обучението по гимнастика чрез приложение на базова техническа подготовка
       Илия Кючуков
14. Спортното майсторство на държавните първенства по фехтовка със сабя в България за периода 1960-1965 г
       Красимир Петков
15. Проучване мнението на родители относно образователно-възпитателния процес по физическо възпитание и спорт в първи клас
       Койчо Хаджиев, Стефан Базелков
16. Възможности за развиване на психомоториката в урока по баскетбол
       Искра Илиева
17. Differences in the gained rezults of the male and female students achivements as a result of the different conditions in which was conducting sport and sports activites schooling
       Viktor Mitreski
18. Проучване мнението на ученици от девети клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти
       Теодора Симеонова, Надежда Йорданова, Наташа Карадочева
19. The influence of two models of Rhysical education programme reavization on antropometric characteristics of female students
       Zivorad Markovic
20. Баскетболът за подобряване на общата физическа подготовка на учениците от четвърти клас
       Искра Илиева
21. Профилираното обучение по спорт като фактор за повлияване нивото на тревожност на студентите
       Теодора Игнатова
22. Механизми за придобиване на двигателни навици в структурата на движенията в техниката на бадминтона
       Илиян Илчев
23. Влияние на средствата на Физическото възпитание върху общата и фина двигателна дейност на деца от предучилищна възраст
       Снежина Дамянова, Теодора Симеонова, Надежда Йорданова
24. Numeric and structural differences in motor test for evaluation at same motor abilities impplemented to the children at 6 and 7 age
       Biljana Popeska
25. Развитието на спорта и физическото натоварване с тежести при жените през вековете
       Димитър Обрешков
26. Влияние на лекоатлетическите занимания на открито върху развитието на вниманието на учениците
       Петя Пенева, Камен Симеонов
27. Оптимизирана методика на обучението по гимнастика в началното училище
       Румяна Момчилова
28. Русенско гимнастическо дружество “Юнак” – значки и пощенски картички
       Румен Кузов
29. Differences between the achived resuits of the numerical and descriptive evaluated female students in the high schools
       Viktor Mitreski
30. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорта
       Стефко Пейков
31. Сравнителен анализ на методиката на обучение ITF и Тенис Академията Ник Болетиери при начинаещи
       Иван Нейков
32. Причини за скъсяване на ахилесовото сухожилие при състезатели по бадминтон
       Ивелина Друмева, Илиян Илчев
33. Психологически особености на спортния отбор
       Павлина Лазарова
34. Готовност на децата от подготвителната група за двигателна активност в първи клас
       Чавдар Сотиров
35. Диагностика на мотивацията за постижения и самооценката на личността
       Павлина Лазарова, Теодора Игнатиева
36. Урокът по физическо възпитание и спорт за преодоляване на агресивното поведение на учениците от четвърти клас
       Сияна Владимирова
37. Авторитетът на учителя като фактор за ефективно обучение по физическо възпитание и спорт
       Петър Цанков

Последни страници


Copyright © 2008-2021